En 2016 tamíen vamos moyar el culu

Cada día dende’l 1 de xunetu hasta’l 31 d’agostu, dirá apaeciendo una tira na webmoyandolculu.com. A la fin del branu, al entamu del mes d’ochobre de 2016 a más tardar, saldrá’l llibru recopilatoriu coles 62 tires. La entrega de les recompenses fadráse a lo llargo’l mes d’ochobre de 2016.000_verkami2016 presentacion

Anuncio publicitario